Drága sztrovacsekok! Nem akartam máshová belerondítani, mert ez 1-ből is nagyon hosszú.
Csak
úgy nosztalgiából ide teszem nektek az MSP "választási plakátjait" 1990-ből! Annak idején ezeket senki sem tépte le, firkálta össze, ragasztotta át, mellesleg csak ezeket!
Ne tévesszétek ezeket össze
  azokkal, akik voltak olyan részegek, hogy még
BE IS JEGYEZTETTÉK MAGUKAT - ezeknek azokhoz
semmi közük, illetve csak a Sör!MSP
  Mi nem egy, de két betüt is megspórolunk Neked!

Az MSP az igazi demokratikus tömegpárt, melynek programja szavatolja a nemzeti közmegegyezést. Pártunkban maradéktalanul érvényesül a teljes platformszabadság (mindenki olyan Sört ihat, amilyet szeret, vagy éppen kap). A Magyar Sörpárt ugyanakkor a legszélesebb nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, nem veti el az internacionalizmus elvét sem (tagjaink szabadon választhatják a legkülönfélébb észak-dél-nyugat-keleti, sőt az újabb hírek szerint, nagyon távoli keleti - japán söröket is).

Pártunk történelmi párt. A tudományos kutatások bizonyítják, hogy sört már az ókori Egyiptomban, azaz jóval Krisztus előtt is csapoltak. Pártunk olyan világszerte ismert kiválóságokat sorolhat tiszteletbeli tagjai közé, mint Gambrinus, Svejk, Wagner úr, a Sörhajóbicskás, továbbá Piszkos Fred, a Sörhajókapitány.

Pártunknak nincs szüksége az MSZMP volt pártházaira, az ország összes kocsmája a miénk!

Sörpártházainkban tagjaink aktívan politizálnak (egymással folytatott vitáik során szidják az összes többi pártot - és abban tökéletesen egyetértenek, hogy a mi egyetlen hibánknak legfeljebb a párthűség túlzott bizonyítása róható fel, de azt másnapra kialusszuk ).

Pártunk tagja az, aki bármikor, bármilyen körülmények között megivott Egy Pofa Sört, ebből is látszik, hogy taglétszámunk majdnem 10 millió ! A fenti megállapítás bizonyítja, hogy a mély illegalitásból most feljövő pártunk igen régi törzsgárdával rendelkezik (legfeljebb eddig nem tudtak róla). Pártunk demokratizmusa pedig abban jut kifejezésre, hogy nincs vezetösége, csak Sörpárttagok léteznek, a tagsági díját (1 Sörpeták) pedig mindenki saját maga issza el.

(Tézisek a Kerekasztal melletti vitákhoz)

BELPOLITIKA
Az MSP a sörközmegegyezésen alapuló korlátlan szabadság híve, mindenki Akkor, Annyit, Olyant-Amilyent és Amennyit Csak Akar (Bír)! Ugyanakkor, attól, hogy egyre Jobb és Jobb Söröket akarunk, ez nem jelenti jobbratolódásunkat (BalSör ugyanis egyáltalán nincs, még akkor sem, ha akad, aki Bal-zsamnak tekinti). Követeljük a kisnyugdíjasok Mindennapi Söradagjának mindenkori szavatolását. Ebben számítunk az Úttörőszövetség megmaradt kispajtásaira és az összes Kis- és Nagycserkész támogatására (nekik kell a Zacskós Söröket eljuttatni az egyedülálló, vagy egyedülfekvő kisnyugdíjasokhoz).KÜLPOLITIKA
Az MSP a fegyvermentesen és békésen egymás mellett élve-ivókért küzd. Szakembereink már évekkel ezelőtt kiszámították, hogy csupán egyetlen Front harckocsiparkjának Sörekvivalense (1987. évi Kőbányai Világosban számolva) - 6 Velencei-tó! És itt még nem is szóltunk a többi pusztító fegyverfajtáról. Követeljük, hogy minden hadieszközt olvasszanak be, és a felszabaduló hatalmas pénzösszegekből fejlesszék a nemzetközi Sörcserekereskedelmet.


GAZDASÁGPOLITIKA
Az MSP síkraszáll a legkorszerűbb technologiával készülő Zacskós Sör azonnali gyártásának bevezetéséért. A zacskókat olyan anyagból kell elkészíteni, amelyik a szavatossági idő lejártával szétporlad, ezáltal nem szennyezi a környezetet. Végleg eltűnik a Buggyant sör egészségromboló hatása - minden Sörivó irtózatos rémálma! A várhatóan megélénkülő fogyasztás kétségtelenül hozzájárul a gazdasági válság leküzdéséhez.


KULTÚRPOLITIKA
Az MSP követeli a Sör védőitalként való deklarálását, mert a Nemzeti Médiából áramló feszültségekkel és a külföldről begyűrűző erőszakhullámmal (horror- és akcióvideók lelkiterrorjával) szemben csak így remélhetünk garantált biztonságot. Ugyanakkor teret kell biztosítani az „Ismerd Meg Választékunkat" tudományosan és kulturálisan népművelő programok népszerűsítésének.
(Hazánkban több mint 250 sörfajtát árulnak, de a teljes listát eddig még senki sem olvashatta).


SERVEZETI ÉLET
A Magyar Sörpárt nem jegyezteti be magát, mert egy közel 5000-éves pártnak (ld. sumer mondás: „aki a Sört nem ismeri: a jót nem ismeri; a Sör kellemessé teszi a házat."
Komoróczy Géza ford., bibliográfia - Gaál Ernő „A Sör", Gondolat, Budapest, 1988. 7.old.)
erre nincs is szüksége, és arról igazán nem tehetünk, hogy eddig nem vették észre az emberek, hogy a lenyelt Első Pofa Sörük óta Sörpárttagok. A Sört úgysem jegyezni, hanem jegelni, majd inni kell!

A fentiek értelmében nincs szükség semmiféle belépési nyilatkozatra - nem nyilat, hanem nyelet kell! Tagkönyv sem lesz, ugyanis a nyomdaköltségeket is jobb, ha elisszuk.

A Sörpárt z-ül(l)éseit és az ott fogyasztásra szánt sörösüvegeket a teljes nyitottság jellemzi. Mivel nincs Vezetőség, csak helyi „ad hoc" Kupaktanácsok tevékenykednek a Sörös Elnök irányitása mellett (ő állja a cehhet).


ZENE- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI ADALÉKOK
A Magyar Sörpárt minden nemzedéke saját kultúrmúlttal rendelkezik : Az idézett mű említést tesz  Su-Szu'en, Ur királya (i.e. 2037-2029) második himnuszából, az ún. „Köszöntő énekből" való költeményről:

               „Én istenem, a kocsmárosnőnek édes a söre,
                mint söre is, édes az öle, édes a söre,
                mint szava is, édes az öle, édes a söre,
                kevert söre (kasbir) - édes a söre.."

A ma élő nemzedékek pedig nem felejthetik a Sörpártunk ideologiáját népszerűsítő és megörökítő alkotásokat : „Egy pikoló világos",„Lökd ide a Sört !", „Sörivó vagyok !"

               MIT KÍVÁN A MAGYAR SÖRPÁRT

1. Cenzúra eltörlését a Sört reklámozó sajtóban, a Söröshordószónokok szólásszabadságát!

2. Felelős Sörminisztériumot Buda-Pesten!

3. Évenkénti Sörfesztivált Pesten!

4. Törvény előtti egyenlőséget a különféle márkák kedvelőinek, teljes Sörplatformszabadságot!

5. Nemzeti Sörsereget!

6. Közös teherviselést - mindenki annyi Sört cipelhessen haza, amennyit bír!

7. Sörbéri (adó)viszonyok megszüntetését!

8. Sörre fel-esküdt-szék, állandó sörképviselet a Parlamentben!

9. Nemzeti Sörbank - Sörhitelt mindenkinek!

10. Alternatív sörkatonai szolgálatot (az sem, baj, ha hosszabb ideig tart, mint a fegyveres), a külföldi sörkatonákat vigyék el, de a külhoni söröket hozzák be!

11. Sörpolitikai státusfoglyok szabadonbocsátását a kijózanítókból!

12. Unió Serdéllyel!

Egyenlőség, Testvériség, Szabadság !

               SZAVAZZ A MAGYAR SÖRPÁRT JELÖLTJEIRE!
               Mindegy, hogy melyik másik párt szineiben
                álcázzák magukat, úgyis a mi tagjaink!